Ofte stilte spørsmål

Spiller det noen rolle hvilken forhandler man velger?

Svar: Absolutt. Det kan være betydelige forskjeller mellom forhandlere med tanke på for eksempel garantier, hjemmebesøk ift. innstallasjon, modellutvalg og fremtidig service. Man skal være spesielt oppmerksom på garantivilkårene om garantivilkårene kun er knyttet til forhandleren - i noen tilfeller kan du for eksempel ikke be om erstatning for eventuelle fremtidige produktfeil (sett bort fra kompressorfeil) hvis forhandler skulle gå konkurs.

Er det normalt at det renner vann av utedelen til varmepumpen?

Svar: Når det renner vann fra utedelen så avises varmepumpen. Når været er fuktig utendørs så kan det renne ganske så mye vann fra utedelen, faktisk helt opp til 20 liter i døgnet. Mengden vann varierer mellom ulike varmepumper. Dette er helt normalt og er tegn på at avisingen fungerer slik den skal. Hvor mye vann som kommer fra varmepumpen avhenger av hvilken temperaturinnstilling varmepumpen har. Dersom du skulle være bekymret for at det kan renne vann inn i husets grunnmur bør du drøfte det med installatøren, slik at man finner en løsning for å lede vannet et stykke fra huset.

Hvorfor er det is på utedelen?

Svar: Det er ikke uvanlig at det dannes is på varmepumpens utedel. Om vinteren stanser varmepumpen og avises automatisk. Under avising så blinker "power-lampen" på de aller fleste modeller. Da renner det vann fra utedelen (fordi is og snø smelter) og avisingen pågår normalt opptil 12 minutter. Dersom avisingen ikke fjerner all isen på varmepumpa bør du gjøre følgende:

  • Kontrollere at fjernkontrollen er innstilt på varmedrift.
  • Kontrollere om vinterutrustningen/varmekabelen fungerer slik den skal. Det er varmekabelen neders i utedelen som varmer opp bunnplaten slik at vann fra avising ikke fryser til is på bunnplaten.
  • Kontrollere at avrenningshullet nederst på utedelen ikke er tett og at vannet fra avisingen kan komme gjennom uten problemer. 

Ta kontakt med forhandler eller installatør dersom du fremdeles opplever problemer med isdannelse etter du har sjekket punktene over.

 

 

 

Hvor kan jeg få en ny bruksanvisning til varmepumpen min

Svar: Klikk her for å laste ned brukermanualene til produktene vi selger. Dersom du ikke finner varmepumpen i oversikten så kan du ta kontakt med oss slik at vi får sendt deg den manualen du trenger. Så lenge vi har eller har hatt produktet du spørr etter i vårt sortiment kan vi hente ut til deg.

 

 

Timerlampen blinker og varmepumpen har slått seg av. Hva gjør jeg?

Svar: Hvis timerlampen har begynt å blinke så betyr det at varmepumpen har funnet en feil. Du bør da finne feilkoden, slå av varmepumpen og melde fra om feil til installatør eller forhandler. For å finne feilkoden på Panasonic produkter gjør du dette:

  • Hold tasten "check" på fjernkontrollen inne i minst fem sekunder til den skifter til egendiagnosefunksjon. På free multi-enheter hvor modellbetegnelsen starter med "cs-me", trykker du i stedet på "timer-up"

  • Trykk på piltastene for timer (på CS-XE9EKE og CS-XE12EKE trykker du i stedet på piltastene for "temp") for å bla gjennom feilkodene.

  • Når du har funnet feilkoden vil innedelen avgi et pipesignal i ca 4 sekunder (på CS-XE9EKE og CS-XE12EKE lyser dessuten POWER-lampen i 30 sekunder).  Hvis feilkoden ikke stemmer overens med feilen vil innedelen bare avgi et kort pipesignal (og POWER-lampen blinker bare én gang på CS-XE9EKE og CS-XE12EKE)

  • Hvis du ikke trykker på noen knapper i løpet av 30 sekund eller hvis du trykker "check" igjen går fjernkontrollen gå tilbake fra egendiagnosefunksjon til vanlige driftsinnstillinger.

 

Hvilken varmepumpe skal jeg velge?

Svar: Det er mange faktorer å ta i betraktning ved kjøp av en luftvarmepumpe. Planløsning, antall etasjer, størrelsen på huset, isolasjon og hvor mye man ønsker å investere er noen stikkord. Man bør også tenke over om det er behov for ekstra funksjoner i tillegg til varme og kjøling som for eksempel luftrensningsystem, vedlikeholdsvarme eller mulighet for fjernstyring. Det er også viktig at varmepumpen er tilpasset klimaet man bor i. Ønsker du å bli kontaktet av en installatør? Klikk her for mer informasjon.

 

Hvordan fungerer en luft til luft varmepumpe?

Svar: En luft til luft varmepumpe fungerer på samme måte som et kjøleskap, bare med motsatt effekt. Altså henter den kald luft utenfra og sender varm luft inn i boligen. Luft til luft varmepumpen består av fire komponenter: en fordamper, kondensator, en enkspansjonsventil og en kompressor.

Fordamperen: I fordamperen overføres varmen lagret i luften til kjølemediet, som i luft til luft varmepumper er gass. Gassen transporterer deretter varmen fra fordamperen til kondensatoren. Ved hjelp av en ekspansjonsventil senkes deretter trykket i fordamperen, slik at gassen begynner å koke og fordamper. Nå overføres gassen videre til kompressoren. 

Kompressoren: Kompressoren er den eneste komponenten i en luftvarmepumpe som trenger strøm, og med kompressoren komprimerer man gassen slik at temperaturen stiger. Deretter transporteres gassen videre til kondensatoren. 

Kondensatoren: I kondensatoren kondenseres gassen til væske, og i denne tilstanden avgir den varme som varmer opp huset. 

Ekspansjonsventilen: Når gassen er blitt omdannet til væske, sendes den videre til ekspansjonsventilen og deretter fordamperen. Når gassen er kommet frem til fordamperen, starter hele prosessen på nytt, og på den måten produserer luft/luft varmepumpen stadig ny varme til husholdningen.