1istock-503740196

Ta miljøhensyn ved bruk av varmepumpe

Å velge varmepumpe som oppvarmingskilde til boligen din er ikke bare en god investering økonomisk, du bidrar også til et mer miljøvennlig og bærekraftig samfunn.

Redusert energiforbruk tilsvarende fire bilers årlige CO2-utslipp

Energi finnes overalt – også i luften rundt oss. Gjennom å utnytte gratis, fornybar energi fra omgivelsene vil en luft-luft varmepumpe være et miljøvennlig alternativ som bidrar til å redusere dine CO2-utslipp. Faktisk vil du med en varmepumpe i gjennomsnitt redusere ditt energiforbruk tilsvarende fire bilers årlige CO2-utslipp!

miljøvennlig-med-varmepumpe

Den raskest voksende miljøteknologien i verden

En varmepumpe produserer over fire ganger så mye energi som den bruker selv i løpet av et helt år. Du sparer både strøm og er miljøvennlig på en gang. Denne kombinasjonen har gjort varmepumper til den raskest voksende miljøteknologien i verden og et fornuftig energitiltak for mange boliger. Tall fra NVE viser at varmepumper i 2015 bidro til å produsere omlag 15 TWh varme bare i Norge, hvorav over 8,5 TWh var gratisvarme hentet fra omgivelsene. Slike tall viser at varmepumper utgjør en betydelig innsats for miljøet. Dersom tilført energi i tillegg kommer fra fornybare kilder vil en varmepumpe være en fullstendig fornybar varmeløsning. En annen fordel er når huset står tomt og man enkelt kan regulere temperaturen og spare ytterligere energikostnader. Pumpen kan dessuten bedre husholdningens innemiljø med smarte filtreringsmekanismer som fjerner støv og pollen. 

R32: En grønn revolusjon

Har du fått med deg Panasonics grønne revolusjon?
Noen av de beste varmepumpene i markedet og flere av modellene vi fører har nå fått et nytt og mye mer miljøvennlig kuldemedium (gass). Den nye gassen som heter R32 har en rekke fordeler men det viktigste er at den kun har 1/3-del i s.k. GWP av den gamle R410 gassen. Dette bidrar til at varmepumper med R32 får en lavere drivhuseffekt. Varmepumper med R32 vil også være litt mer energieffektiv og ha noen prosent bedre varmefaktor. En fordel er også at kompressoren kan gjøres mindre.

R32 kuldemedium er en del av Panasonic visjon om å bli en grønn og innovativ virksomhet, som vi i Kinnan er stolt av å være en del av. Panasonic har nå byttet ut hele sitt luft til luft varmepumpe utvalg til å inkludere R32 kjølemedium.

Fordeler med varmepumpe:

  1. De er miljøvennlige
  2. Krever minimalt vedlikehold
  3. Krever lite ettersyn
  4. Billige i drift
  5. Bidrar til bedre inneklima