img_1257

Varmepumpe vedlikehold og rengjøring

For at din varmepumpe skal fungere optimalt, kreves godt og jevnlig vedlikehold. Det er viktig å bytte filter jevnlig, for at ikke gammelt støv skal spres rundt i rommet.

Allerede etter to år kan varmepumpen begynne å miste litt av effekten dersom den ikke blir vedlikehold bra nok. Det kan også føre til et dårlig inneklima dersom mye smuss og støv ligger i filteret.

Det er lurt å regelmessig kontrollere både innedelen og utedelen på varmepumpen for å bevare den best mulig. Vi anbefaler en service på varmepumpen hvert 2-3 år, utført av en sertifisert installatør. Utover det, er det mye du kan gjøre selv for å sørge for at din varmepumpe yter maksimalt! Her er våre tips til hvordan du rengjør både innedelen og utedelen av din varmepumpe.

Rengjøring av innedel:

Innedelen er det viktig å holde ren, og filteret bør skiftes regelmessig. Grunnen til dette er at ikke støv og smuss skal bli spredd rundt i rommet.

  1. Koble fra strømmen
  2. Rengjør utvendig med en myk og fuktig klut
  3. Rengjør grovfiltrene annenhver uke, eller etter behov. Dersom filtrene ikke blir rengjort vil dette medføre redusert kapasitet. Luftfiltre må ikke vaskes i oppvaskmaskin.
  4. Bruk en støvsuger og/eller vask filtrene rene i såpevann. Skyll grundig i rent, rennende vann
  5. Rist vekk overflødig vann fra filtrene og la det tørke før montering
  6. Sett filteret på plass i holderen ved å dytte det forsiktig opp og deretter inn og ned. Påse at de sitter korrekt med nedre kant av filteret i sporet
  7. Lukk fronten godt igjen med begge hender

varmepumpe-rengjøring

varmepumpe-vedlikehold

Rengjøring av utedel:

Det bør hele tiden kontrolleres at utedelen er fri for løv, snø, beplantning og andre ting. Ved kraftig vind og/eller snøfall bør det holdes ekstra oppsyn. Is på selve utedelen skal ikke fjernes mekanisk med verktøy, da det kan føre til skade på produktet som ikke dekkes av garantien. Påse at det ikke settes eller monteres ting foran og ved siden av utedelen, som kan være til hinder for optimal luftsirkulasjon. Ved behov kan du rengjøre ytterdekselet på utedelen med en fuktig klut. Vær forsiktig slik at varmepumpen ikke blir ripet ved rengjøringen. Spyl aldri utedelen med vann. Dersom det er behov for innvendig rengjøring av utedelen, må du kontakte forhandleren for service.

  1.  Koble fra strømmen
  2. Se til at varmepumpa er fri fra løv, og annet rusk og rask
  3. Tørk av delene med en fuktig klut

Ved godt og jevnlig ettersyn, og service hvert 3 år, vil din varmepumpe holde seg bra over mange år!