top of page

Behagelig innetemp hos Norsk Batteriimport med svært energieffektiv Animair varmepumpe til næring

Norsk Batteriimport AS er et godt innarbeidet grossistfirma som ble etablert i 1990. Siden den gang har bedriften vokst jevnt og trutt og er nå en solid aktør i sitt segment. I 2023 flyttet bedriften inn i nye lokaler på Malvik i Trondheim. Der har de ett nær 1000 kvadratmeter stort lagerlokale, hvor det også er høyt under taket.


Stort areal og høy takhøyde krever effektiv oppvarmingsløsning

Det er kostbart å varme opp et såpass stort lokale, forteller innehaver Frode Olsen. Det er ikke muligheter for fjernvarme i området hvor de er lokalisert. Når Olsen skulle vurdere alternativer for oppvarming, kom han frem til at det var varmepumpe som ville være den mest kostnadseffektive løsningen. De fleste energirådgivere anbefaler varmepumper for å energi-effektivisere bygg, forteller han.


I vurderingen av varmekilder var det vesentlig at det var en løsning som evner å fordele varmen utover det store arealet. Det er også store porter i lokalet. På kalde dager forsvinner mye av varmen ut, når portene åpnes. Derfor var det også et ønske om en løsning som var effektiv nok til å kunne gi en rask gjennoppvarming.


De tok kontakt med TK-Service i Trondheim. TK-service har lang erfaring med som kuldemontør og er dyktige til å dimensjonere inneklimaløsninger til store lokaler. TK-service anbefalte installasjon av to stk Animair Sigma Tower varmepumper, som leveres av Kinnan Norge AS.


Sigma Towers innedel med høy luftstrøm som gjør den spesielt godt egnet til lokaler med store porter og behov for rask gjenoppvarming.

Animair Sigma Tower varmepumpe har en varmekapasitet på 16,1 kW og et SCOP (årsvarmefaktor) på hele 4,0. Den har også en svært høy luftstrøm som bidrar til en rask oppvarming, og ikke minst hurtig gjennoppvarming ved store varmetap når det åpnes kjøreporter.


Norsk Batteri import AS valgte å følge installatørens anbefaling om å benytte to stk Animair Sigma Tower i sitt lagerlokale. Disse to varmepumpene ble plassert i hver sin ende av lokalet slik at de fordeler luften jevnt utover lokalet. De er svært fornøyde med effekten disse varmepumpen gir, og har oppnådd et behagelig inneklima i det store lokalet.


Daglig leder, Frode Olsen (til venstre) er svært fornøyd med varmeeffekten til Sigma Tower.

Frode Olsen forteller at det er ett ekstra pluss at disse varmepumpene er svært strømsparende i forhold til annen oppvarming som benytter direkte elektrisitet.


Varmepumpen trekker energi fra uteluften og omdanner denne energien til varm luft. Animair Sigma Tower har en årsvarmefaktor (SCOP) på 4, som angir at man får igjen 4 kW energi for hver tilførte kW. Det gir en betydelig reduksjon i strømkostnaden for lagerbygningen i forhold til oppvarmingskilder som benytter direkte elektrisk.


Frode Olsen i Norsk Batteriimport forteller at de så langt er svært fornøyde med denne investeringen.

Commentaires


bottom of page