shutterstock_143383954-(1)

Har du et bra nok inneklima?

Et dårlig inneklima kan forverre plagene hos personer med astma og allergi. Det kan også føre til nedsatt trivsel, reduserte ytelser både på skolen og i yrkeslivet, samt uønskede helseeffekter. Og mange har et dårlig inneklima uten å vite om det. Men med enkle grep kan du teste og forbedre inneklimaet i din bolig!

Rens varmepumpen ofte

Man kan ved hjelp av enkle grep sjekke selv hvordan inneklimaet i boligen er, forteller Kai Gustavsen, yrkeshygieniker og seniorrådgiver i Norges Astma- og Allergiforbund (NAAF). Han forteller at det ikke skal så mye til for å oppnå et bedre inneklima hjemme, og at man enkelt kan både sjekke inneklimaet selv, og gjøre små grep for forbedrer det. Han påpeker viktigheten av å holde boligen ren og fri fra materialer som kan avgi farlige stoffer.

En varmepumpe kan være med å bidra til et godt inneklima, men han påpeker samtidig viktigheten av å rengjøre den ofte og skifte filteret regelmessig.

Har man en varmepumpe, er det utrolig viktig at denne renses regelmessig, og at filteret byttes, slik at ikke støv samler seg opp og blir spredd utover. Han legger også til at plasseringen av varmepumpen er av stor betydning. Varmepumpen bør plasseres i nærheten av der man oppholder seg mest, samtidig som det må være et mest mulig åpent område, forteller Kai.

intervju

Kai Gustavsen, yrkeshygieniker og seniorrådgiver i Astma- og allergiforbundet. Foto: NAAF

Her er Kais tips: Sjekk selv om du har et bra inneklima!

  1. Ta et syltetøyglass som rommer omtrent en liter. Legg partikler som støv, sand, tekstiler, vaskemiddel og lignende i glasset, skru på lokket og la det stå ca en uke. Da kan man ta av lokket og kjenne etter om elementene man har lagt i lukter vondt. Barn pleier å være flinke til å gjenkjenne vondt lukt.
  2. Sjekk vinduene for kondens.
  3. Sjekk bak sofaen for tegn til fukt og mugg. Her bør du se etter misfargning på veggen.
  4. Har du krypkjeller er det spesielt viktig å sjekke denne regelmessig, minst en gang i året. Sjekk treverket og misfarging i tak.
  5. Vær oppmerksom på om det oppstår nye lukter i boligen

sunt-inneklima-hjemme

VIKTIG FOR TRIVSELEN: Et godt inneklima skaper god trivsel i hjemmet!