Generelt

Kinnan er ledende i norden innen løsninger for energi- og innendørsklima mot privatpersoner og næringsliv. Vi er en av de eldste aktørene på det nordiske varmepumpemarkedet og har 30 års erfaring i bransjen.

Vi er i dag er offisielle distributører av varmepumper fra Panasonic, LG og Bosch. Vi fører også utvalgte luftrensere og avfuktere og er i dag distributør av merkene Coway, Pax, Fenja, Arctus og Yellow Jacket. 

KVALITETSPOLICY

Vår kvalitetspolicy bygger på vår visjon om at virksomheten skal være rangert som det ledende selskapet i Norden innen energi- og klimasmarte produkter. For å arbeide mot vår visjon bygger vi vår virksomhet på en rekke hjørnesteiner:

BRED PORTEFØLJE MED ENERGI- OG KLIMASMARTE PRODUKTER

Kinnan streber etter å finne, lagerføre og utvikle produkter som bidrar til et energi og klimasmart hjem. I vår portefølje finnes produkter som luftrensere, solenergi, air-condition, avfuktere, luftfuktere og varmepumper. Alle med betydning for energibruk og innendørsklima.

EN LEDENDE LEVERANDØR I NORDEN

Vår fremgang på markedet er avhengig av vår evne til å kombinere produkter med rett visuell opplevelse og forpakning i butikk, samt kommunikasjon og informasjon til nordiske husholdninger. Vi sammenfatter dette arbeidet som vårt «category management»-system som er en pågående prosess der vi arbeider med å utvikle nye produktporteføljer og våre leverandørers butikker hvor produkter vi fører blir visualisert.

KUNDEFOKUS I VERDENSKLASSE

Kvalitet er et mål på våre prestasjoner fra kundens synsvinkel. Vår virksomhets fremgang i markedet er avhengig av evnen til å:

 • Forstå og tilgodese våre kunders behov
 • Overgå våre kunders forventninger

For å oppnå dette må vi være bedre enn våre konkurrenter. Det krever i sin tur at vi lytter på våre kunder og ut fra deres synspunkter planlegger varige forbedringer i vår virksomhet.

INNOVATIV OG DRIVENDE KULTUR

For å beholde kvalitet over tid kreves en innovativ og fleksibel kultur innad vår virksomhet. Gjennom en innovativ og fleksibel tilnærming kan vi beholde vår ledende posisjon i bransjen, og stadig utvikle oss selv, vår produktportefølje og vårt tilbud til markedet. For å oppnå dette målet arbeider Kinnan kontinuerlig med utviklingskonferanser, besøk på messer, produsenter og andre partnere.

VÅR MILJØPOLICY

Vårt engasjement for miljøet er en av våre kjerneverdier. Vi bidrar til et forbedret miljø og redusert energiforbruk med de produktene vi selger. Når det gjelder vårt eget miljøarbeid så skal det kjennetegnes gjennom et helhetssyn, kontinuerlig forbedring og effektiv ressursutnyttelse. Dette skal gi oss konkurransefordeler og bidra til en bærekraftig utvikling.

HELHETSSYN PÅ MILJØARBEIDET

Vi skal ha et helhetssyn på miljøarbeidet:

 • Vurdere hele livssyklusen for våre produkter
 • Vi overgår de lover og regler som finnes i forhold til omsorg for miljøet
 • Vi samarbeider med etablerte testinstitusjoner for å kontrollere våre produkter
 • Vi oppmuntrer, innenfor rammene for vår innflytelse, at våre leverandører og partnere også følger prinsippene i denne policyen

KONTINUERLIG FORBEDRING

Vårt miljøarbeid skal integreres i all vår virksomhet, og forbedres kontinuerlig gjennom at vi:

 • Formulerer, kommuniserer og følger opp arbeidet med vår miljøpolicy i alle våre prosesser
 • Involverer våre medarbeidere, partnere og leverandører

EFFEKTIV UTNYTTELSE AV JORDENS RESSURSER

Fordi vi er en virksomhet som jobber kontinuerlig med produkter, lager og logistikk har vi et særlig stort ansvar for, og arbeider aktivt med:

 • å finne transportløsninger med lav miljøpåvirkning
 • å minimere energi- og råvarebruk
 • minimere avfall og restprodukter, og forenkle avholdshåndteringen
 • håndtere og gjenvinne papir, emballasje, elektronikk og kontormateriell på en miljøvennlig måte
 • Ved tjenestereiser vurderes det alltid om noen av følgende tiltak er rimelige å gjennomføre. Valg av transportmiddel til et mer miljøvennlig alternativ, for eksempel tog i stedet for fly; bruk av alternative måter i stedet for å reise, som for eksempel videokonferanse, og valg av biler med lavere miljøpåvirkning. Kinnan arbeider for eksempel aktivt med videokonferanser som et alternativ til reising.