top of page

Betydelig energisparing for Andritz Hydro med ATDX Industri varmepumper

Andritz Hydro ønsket å oppgradere og modernisere oppvarmingen i sine verkstedlokaler. De var opptatt av energivennlige løsninger som kunne redusere kostnader og gi et komfortabelt innemiljø. Valget falt på ATDX varmepumper levert av Varmepumpe & Service AS og Kinnan Norge AS.


Bakgrunn og forespørsel

Andritz Hydro har om lag 5000 m2 med verkstedareal, hvor det utføres industrijobber innen maskinering og sveis. Leveranser av vannkraftutstyr og kraftverk for kraftproduksjon utgjør hoveddelen av omsetningen.


Verkstedlokalene ble tidligere varmet opp av stråleovner i fra taket. Disse bruker mye strøm og derfor ønsket bedriften å anskaffe en mer energisparende løsning. Bedriftens produksjon krever at det holdes en jevn temperatur i verkstedlokalene. Det er også viktig med en behagelig arbeidstemperatur for ansattes trivsel.


ATDX innedeler montert på vegg

Pål Berg, innkjøper hos Andritz Hydro, vurderte flere mulige alternativer. Han tok kontakt med Nils Harald Martinsen hos Varmepumpe & Service, med ønske om befaring og et forslag til løsning. Varmepumpe & Service har tidligere levert kjølemaskiner i andre deler av Andritz Hydros lokaler. Derfor var det naturlig at de var blant de forespurte tilbydere av oppvarmingsløsning.


Befaring og dimensjonering

Sammen med Pål Berg ble det utført en befaring av verkstedslokalene. Martinsen stilte på befaring sammen med Rolf Wøien, teknisk sjef hos Varmepumpe og service. Teknisk sjef hos distributøren, Kinnan Norge AS, var også med på gjennomgangen. På bakgrunn av befaringen ble ATDX varmepumper lansert som en svært god løsning i forhold til areal, energiforbruk og arbeids komfort.


Distributøren presenterte også konkrete eksempler på hvordan installasjon av varmepumper har redusert strømforbruket betydelig for andre bedrifter med tilsvarende areal og oppvarmingsbehov.


– Vi følte oss godt ivaretatt i prosessen med beregning og dimensjonering av anlegg, som ble utført i felleskap av forhandler og distributør av løsningen, uttaler Pål Berg.

Etter grundige beregninger fikk Andritz Hydro et tilbud som omfattet installasjon av totalt 12 stk ATDX veggmonterte varmepumper. Anleggene ville da gi total maksimal varmekapasitet på ca 250 kW. Det betyr at størsteparten av energiforbruket for oppvarming dekkes av disse varmepumpene.


Leveransen

Andritz Hydro besluttet at de ønsker å gå for den tilbudte løsningen fra Varmepumpe & Service. De trekker frem at valget falt på ATDX fordi luft/luft varmepumper har en relativt lav investeringskost, er svært strømsparende, og har en rask installasjon.


-ATDX installasjonen er et godt regnestykke, tatt i betraktning energibesparelse og at investeringen har kort nedbetalingstid, forteller Pål Berg.


Installasjonen kom raskt i gang, og var ferdigstilt i løpet av 3 uker. Martinsen i Varmepumpe & Service forteller at jobben ble utført av deres dyktige teknikere med solid erfaring fra tilsvarende jobber. Han roser også de ansatte i Andritz Hydro, som var behjelpelige med tilrettelegging for god fremdrift i monteringsarbeidet. Per Arne Haugland, fra Kinnan Norge AS, var med på igangsettingen av anlegget da selve installasjonen var ferdig. Sammen med forhandler sikret de at alle maskinene ble justert for å yte maksimalt i forhold til kundens oppvarmingsbehov. Martinsen verdsetter samarbeidet med Haugland. Distributørens erfaringer gir forhandleren en ekstra trygghet i forhold til beregning og dimensjonering av store anlegg, sier Martinsen.

ATDX Utedeler hos Andritz Hydro

I tillegg til disse industri-varmepumpene på verkstedet, så ble det også besluttet anskaffelse av en Animair 70 varmepumpe til kantinen. Dette er en kraftig vegghengt modell som egner seg svært godt til større forsamlingslokaler. 2 lagerlokaler ble også oppgradert med Panasonic NZ 50 varmepumper, for en jevnt god temperatur også i disse lokalene.


Forventninger til ATDX varmepumpene

Anlegget kom i drift høsten 2023, og Andritz Hydro forventer at ATDX varmepumpene skal være deres primære oppvarmingskilde i verkstedlokalene. De ser frem til en stabil temperatur til et langt lavere strømforbruk.

For de ansatte som har sitt daglige virke i verkstedlokalene vil ATDX bidra til et godt inneklima. Et ekstra pluss er at de samme varmepumpene også gir mulighet for kjøling om sommeren.


Våre kraftige industri varmepumper er designet for å levere optimal varmeffektivitet og bidra til betydelige energibesparelser, sier Per Arne Haugland. Denne installasjonen i verkstedshallen er et godt eksempel på hvordan bedrifter kan ta i bruk varmepumper for å redusere energiforbruket og bidra til en mer bærekraftig fremtid.

Comments


bottom of page