top of page

Investering i varmepumper gav rask avkasting for Bilskadeverkstedet


Bilskadesenteret Telemark

Bilskadesenteret Telemark AS tok grep om egne strømkostnader - og er mektig imponert over hvor fort investeringen i varmepumper ble lønnsom.


Sentralt beliggende, mellom Skien og Porsgrunn Vest, ligger Bilskadeverkstedet Telemark AS. Et velrennomert og etablert spesialverksted for lakkering og oppretting av biler. Bilskadesenteret disponerer totalt over 2000 kvadratmeter med bygningsmasse, og det utgjør store arealer med oppvarmingsbehov.


På en konferanse i regi av Norsk bilbransjeforbund på våren i 2022 ble Bilskadesenteret presentert for ATDX industrivarmepumper. Distributøren var tilstede og formidlet referanser fra direkte sammenlignbare bedrifter, hvor disse varmepumpene har utgjort en vesentlig reduksjon i energiforbruket og dermed også energikostnadene.


Stian Johansen, daglig leder for Bilskadesenteret

Stian Johansen, daglig leder i Bilskadesenteret, forteller at bedriftens driftskostnader hadde skutt i været på grunn av økte strømkostnader. Karosseriverkstedet på 1600 kvadratmeter ble varmet opp av 6 stk 9 kW vifteovner. I en tid med svingende

strømpriser utgjorde dette svært uforutsigbare utgifter.


Han ønsket derfor en befaring for å avdekke om ATDX ville være en god løsning for deres verkstedsareal. Distributøren satte ham i kontakt med Dacom, som er den lokale installatøren i hans område. Stian Johansen kjente til Samir Daci i Dacom fra før, siden han tidligere har montert andre varmepumper i deres bygninger. Deres kjennskap til installatøren bidro til en ekstra trygghet i forhold til investeringen, da de utelukkende hadde god erfaring med Dacom fra tidligere monteringer.


Befaring og dimensjonering

Dacom foretok en befaring i verkstedslokalet til Bilskadesenteret. I samråd med produktsjef Per Arne Haugland i Kinnan Norge AS, foretok de grundige beregninger og kom frem til at lokalet ville ha behov for 2 stk ATDX varmepumper. Johansen valgte å gå for denne løsningen.Varmepumpene tar lite plass og er lette og plassere

Samtidig som Stian Johansen besluttet å erstatte vifteovnene med varmepumper, valgte de også å bytte ut lysrørene til verkstedet til led belysning. Totalt ble dette en investeringskostnad på om lag kr. 480.000,- Hvorav de to ATDX maskinene beløp seg til kr. 245.500,-


Anlegget har nå vært i drift i halvannet år og fungert gjennom to vinterperioder, og Johansen er svært imponert over effekten av varmepumpene. Varmepumpene varmer opp lokalet vel så bra som hva de 6 vifteovnene gjorde. ATDX varmepumpene har en maks varmeeffekt på 38 kW. De bruker bare 12 kW for å produsere 38kW varme. Vifteovnene som benytter direkte elektrisitet bruker da altså 38kW for å produsere 38kW varme. Det betyr at strømforbruket til oppvarming er redusert med mer enn 2/3


Behagelig arbeidstemperatur

Både ledelsen og de 28 ansatte er svært fornøyd med oppvarmingen. ATDX varmepumpene har en høy luftstrøm. Det er en stor fordel for verkstedet, da det ofte åpnes store porter. Det forsvinner mye varme ut av portene på kalde dager, og de ansatte setter stor pris på at anlegget sørger for rask gjenoppvarming. De trekker også fram at ATDX pumpene fordeler varmen mye bedre enn de gamle vifteovnene. Det har ført til et langt mer jevnt og behagelig inneklima.

Rask nedbetaling av investeringen

Mest entusiastisk blir Johansen når vi snakker om nedbetalingstiden for anlegget. Han hadde forventet at det ville gå noen år før investeringen var nedbetalt og anlegget skulle begynne å virkelig lønne seg. Det tok bare 14 mnd, sier en svært fornøyd Johansen. På denne tiden var hele investeringen, med både varmepumper og ledlys, spart inn gjennom ett betydelig redusert energiforbruk. Nå som anleggene er nedbetalt bidrar varmepumpene til lavere driftskostnader og bedre bunnlinje år etter år, konkluderer Johansen.


For månedene januar - april i 2022 var strømkostnadene på hele 589.000 kroner. For det samme tidsintervallet i 2024 var dette blitt redusert til 253.000 kroner. Det er selvsagt variasjon i temperatur og fyringsbehov for de forskjellige vintersesonger, men vintersesongen på foråret 2024 var både lang, kald og snørik.Mye å spare med varmepumper

Samir Daci i Dacom forteller at mange bedrifter kan spare mye på å bytte ut eldre fyringsanlegg med varmepumper for industri og næring. Disse varmepumpene er virkelig en quick fix, forteller Daci. Han har installert mange slike anlegg og får svært gode tilbakemeldinger på hvor godt inneklimaet blir etter installasjon - og det til en betydelig rimeligere kostnad. Anleggene krever lite inngrep i byggene, og når beslutningen om investering er tatt, tar det gjerne bare et par uker før anlegget er levert og ferdig montert.
Stian Johansen ønsker å fremheve ett godt samarbeid med Dacom. Monteringen var rask og effektivt, og de to maskinene er plassert optimalt for å dekke deres oppvarmingsbehov. Han mener at disse varmepumpene vil være en svært god investering for lignende bedrifter og bygninger, og trekker igjen frem hvor raskt de fikk avkasting av sin investering.Comentários


bottom of page