top of page

"Skuddsikker" oppvarming av Finnøy Flerbrukshall med Animair Alpha 70

Finnøy er ett øyrike bestående av 16 øyer, og ligger i Stavanger kommune. Øyrike har en befolkning på om lag 3200 innbyggere, hvorav ca halvparten av disse bor på øya som heter Finnøy.


Finnøy Flerbrukshall

På Finnøy finnes Finnøy Flerbrukshall, et anlegg som blant annet rommer en idrettshall og en storstue. Flerbrukshallen benyttes til idretter, konserter, møter og festligheter. Hallen ble bygget i 2003, og har vært et viktig samlingspunkt i 20 år. Oppvarmingen av hallen ble tidligere gjort ved hjelp av en elektrokjel til oppvarming av radiatorer som blåste ut varm luft. Denne elektrokjelen benyttet direkte elektrisitet. Den var litt komplisert i bruk, og hadde en tung oppstart. Styret i Finnøy flerbrukshall ønsket derfor å se på enklere og mer energieffektive løsninger for oppvarming. Valget falt på Animair Alpha 70 varmepumper.


Ballsikrede varmepumper med bur i Finnøy Flerbrukshall

Dimensjonering

Sammen med Halvard Lauvsnes, daglig leder i Finnøy Automatikkservice, gikk de gjennom oppvarmingsbehovet, og beregnet seg frem til en godt dimensjonert løsning for varmepumper.


Flerbrukshallen er 24 meter bred og 44 meter lang, og beregninger viste at det ville være behov for 6 stk av Animair Alpha 70 varmepumper. Dette er en kraftig bedriftsmodell som er utviklet spesielt for nordisk klima og den har en varmekapasitet på hele 9,44 kW.


Høy ytelse

Under dimensjoneringen vurderte de nøye om alle varmepumpene kunne stå på samme langveggen. Animair Alpha har en høy luftmengde med hele 1020 kubikk pr time, og de kom fram til at det ville være mest praktisk å ha alle pumpene på samme veggen. Dette gjorde det også enkelt å plassere utedelene langs ytterveggene på baksiden av bygget. Målinger etter at varmepumpene ble satt i drift viste at temperaturen kun skiller en grad fra veggen hvor pumpene er installert, til andre veggen som ligger 24 meter unna. Dette syntes Flesjå er en svært imponerende varmefordeling. Han trekker også fram at hverken luftstrømmen eller viftelyden på noen måte oppleves sjenerende i bruk.


- "Animair Alpha 70 fungerer etter våre forventninger og vel så det", forteller Arild Flesjå. Han er styreleder og vaktmester for Finnøy flerbrukshall.
På bildet ser man fire av de totalt seks monterte Alpha 70 varmepumpe innedelene

Rask oppvarming og økt komfort

Arild Flesjå forteller at han også er svært fornøyd med hvor raskt pumpene klarer å varme opp hallen. Han benytter appen til å styre varmepumpene, og justerer temperaturen etter varmebehovet. Når hallen benyttes til fotball og raske ballspill er det sjelden behov for mer enn 13-14 grader i hallen. Når det derimot er turntrening har brukerne ofte lettere klær og blir ofte stående mer i ro mellom øvelser, og da er det behov for høyere temperatur. Dette har blitt svært enkelt å håndtere med appstyringen forteller han. På denne måten er det også enklere å holde energikostnadene nede.


Brukerne av hallen er også svært fornøyde med hvor god komforten i hallen har blitt. De har nesten blitt litt bortskjemte nå som de får så godt tilpasset temperatur, forteller Flesjå.


Animair Alpha 70 utedeler montert langs hallens bakside

Potensiale for energibesparelse

Løsningen har ikke vært i drift lenge nok til å gi en god beregning av besparelsen i strømforbruket, men Animair Alpha 70 har ett SCOP på hele 4,0. Det vil jo i utgangspunktet utgjøre en reduksjon på nesten 75% tilført energi til oppvarming. Samtidig så er brukerne blitt veldig glade i den komforten som varmepumpene gir i hallen. De velger nå å holde enn litt høyere temperatur enn når elektrokjelen ble benyttet. Uansett regner de med at strømforbruket er betydelig redusert.


Arild Flesjå, vaktmester og styreleder for Finnøy Flerbrukshall

Installasjon

Flesjå forteller at de var opptatt av lokal tilhørighet ved valget av installatør.De er opptatt av å støtte det lokale næringslivet, samtidig som det er svært nyttig at installatøren har sitt tilholdssted på øya, med tanke på fremtidige servicer. De har tidligere benyttet Finnøy Automatikkservice til andre oppvarmingsløsninger i bygget, og har svært gode erfaringer med denne bedriften.


Installasjonen ble utført av Halvard Lauvsnes. Etter at beslutningen for type varmepumper var tatt, var leveransen på plass i løpet av 3 uker. Halvard Lauvsnes har utført en effektiv og svært pen installasjon, og varmepumpene har fått et beskyttende bur rundt seg, for å unngå skader fra baller og andre gjenstander.


Installatørens erfaring med Alpha 70

Halvard Lauvsnes beskriver Animair Alpha 70 varmepumpen som en solid nordisk modell. Den har varmekabel rundt kompressoren og i bunnpannen, noe som er en klar fordel i norsk klima. Han forteller også at man kan sette opp en «samling av varmepumper» i den tilhørende appen. Det gjør det enkelt å sette ønsket temperatur samtidig får alle varmepumpene, og forenkler justering av temperatur i forhold til behov. Dette er en klar fordel og bidrar til energieffektivisering, sier Lauvsnes.


Halvard Lauvsnes, daglig leder i Finnøy Automatikkservice Foto: Øyposten

Comments


bottom of page