Varmepumper for bolig

Moderne varmepumper kan hente varme fra uteluften helt ned til -25 grader celcius. I løpet av et år får du normalt igjen to til tre ganger så mye varme som du ville brukt på andre typer oppvarming med strøm. Hvilken varmepumpe som passer for deg og din bolig vil variere ut fra plass, eksisterende oppvarmingsløsning, behov og kostnad. 

2panasonic-logo     brand-bosch

Se alle våre varmepumper

HVORDAN FUNGERER EN VARMEPUMPE?

Varmepumper bygger på et prinsipp som gjør det mulig å transportere varme fra et lavere til et høyere temperaturnivå, vi kan oversette det til å si at varmepumper utnytter naturlige krefter på en smart måte. I luft, jord, sjø, grunnvann og fjell finnes det energi i form av varme som varmepumper utnytter helt gratis, i kombinasjon med elektrisitet. Energien utnyttes til å varme opp boliger og vann til tross for at temperaturen i utgangspunktet er lavere enn det man ønsker å ha inne. Generelt kan man ta utgangspunkt i at 1 kWh med tilført energi (strøm) så leverer en varmepumpe normalt mellom 2 og 5 kWh varmeenergi. Effekt varierer av ulike forhold som for eksempel utetemperatur.

Ved sammenligning med et oppvarmingssystem som er basert på olje, fjernvarme, bioenergi, gass eller elektrisitet så vil et varmepumpesystem redusere behovet for tilført energi med 40 til 80 prosent. En varmepumpe fører heller ikke til klimautsklipp som for eksempel en oljefyr gjør. 

Teknologien fungerer på lik måte som for et kjøleskap, men bruksmåten er ulik. Prosessen i en varmepumpe skjer gjennom et kuldemedium som sirkulerer i et lukket system. Dette består av en kompressor med elektrisk motor, en kondensator, strupeventil og en fordamper. Ved å bytte mellom flytende form og gass kan kuldemediumet avgi og oppta varme. Energien som kommer utenfra blir kjørt gjennom en fordamper som har en lavere temperatur enn energien som hentes inn. Det fører til at varmeenergi som tas opp av kuldemediumet går over i gassform. Gassen blir etter dette tatt opp av en kompressor, som ved hjelp av tilført energi (strøm) øker trykk og temperatur på gassen. Gassen går så til.kondensatoren som omgjør varmen til inneluft, tappevann eller vannbåren varme.

HVORDAN FUNGERER EN VARMEPUMPE?

Hvilken varmepumpe type passer for meg?

gulvmodell_uten

Luft til luft varmepumpe

En luft til luft varmepumpe henter kald luft utenfra og sender varm luft inn i boligen.

Varmepumpen kan brukes i leiligheter, rekkehus og eneboliger. Varmepumpen kan monteres i eneboliger, tomannsboliger, leiligheter og rekkehus. I løpet av et år har du normalt fått igjen to til tre ganger så mye varme som strømmen varmepumpen bruker.

Fordeler

 • Lavere energiforbruk enn ved bruk av kun elektrisitet
 • Enkel å installere i de fleste typer boliger
 • En forholdsvis rimelig investering som gir god innsparing
 • Kan brukes som aircondition om sommeren
 • God effekt ned til minus 25 °C
 • Nyere modeller leveres med WIFI å kan styres via smarttelefon
 • Har avansert termostat- og tidsstyring

Ulemper

 • Varmepumpen lager litt lyd både inne og ute. Velg en modell som er stillegående og plasser den unna de områdene hvor du oppholder deg mest
 • Saltholdig og fuktig uteluft kan bidra til å forkorte levetiden på varmepumpen
 • Avgir mindre varme når du trenger det mest. Selv om de fleste varmepumper i fungerer ned til -25 °C så vil du trenge en ekstra kilde til oppvarming på de aller kaldeste dagene

 

3biblokk

Luft til vann varmepumpe

En luft til vann varmepumpe henter energi fra uteluften og avgir varme via tappevann, vannbåren gulvvarme og radiatorer.
Luft til vann varmepumper passer i boliger som enten har eller skal få et vannbårent varmesystem.

Fordeler

 • Lavere energiforbruk enn ved bruk av strøm
 • Meget god varmefordeling gir jevn temperatur
 • Høy virkningsgrad i kystnære områder med god gjennomsnittstemperatur
 • Krever relativt små inngrep i boliger med eksisterende vannbårent system

Ulemper

 • Utedelen av varmepumpen lager litt lyd
 • Avgir mindre varme i de periodene du trenger det mest. Selv om de fleste moderne varmepumpemodeller virker ned mot  -25 °C må du ha en alernativ oppvarmingskilde i tillegg på de aller kaldeste dagene. Ofte løses dette med et elektrisk varmeelement i selve varmepumpeanlegget
 • Fukt og salt i luften utendørs kan redusere levetiden på varmepumpen